UPDATE: deze ALV stond gepland in november maar is door corona samengevoegd met de ALV van 15 dec.

De kandidatencommissie heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten die zich hebben gemeld voor het raadslidmaatschap. Het advies dat de kandidatencommissie heeft opgesteld wordt toegelicht op de ALV. Over de kandidaten op de plekken 2 tot en met 10 wordt gestemd. Daarbij hebben de leden de mogelijkheid de volgorde via stemming aan te passen. De kandidaten vanaf plek 11 op de lijst zijn “lijstduwers”. Over dat blok wordt in één keer gestemd.

Het verkiezingsprogramma is in de afgelopen maanden geschreven op basis van themabijeenkomsten en diverse gesprekken met leden en deskundigen. Zoals gebruikelijk kunnen leden van GroenLinks daarna wijzigingen op het programma voorstellen door amendementen in te dienen. Daarom wordt het programma in de ALV op 17 november alleen toegelicht. In een extra ALV op woensdag 15 december wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Aanmeldingsformulier ALV