Op woensdag 4 oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats. De agenda en stukken volgen te zijner tijd.

Aanmeldingsformulier ALV