Ledenbijeenkomst

De eerder aangekondigde bijeenkomst "Bruggen bouwen over een kloof" gaat helaas niet door. Tweede Kamerlid Zihni Özdil is verhinderd zijn bijdrage te leveren 21 juni. Met Zihni en Seydâ Buurman- Kutsal is afgesproken dat we zoeken naar een latere datum.

Voor 21 juni staan nu de volgende onderwerpen op het programma: een toelichting van onze gemeenteraadsfractie op de behandeling van de voorjaarsnota en verder is er gelegenheid de reacties te delen over het nieuws uit Den Haag over de kabinetsformatie als daar behoefte aan is

Locatie

Wijkgebouw De Slinger
Jan Schöfferlaan 3
5212 RE 's-Hertogenbosch
Nederland