Daarom hebben wij in aanloop naar deze verkiezingen vijf themabijeenkomsten georganiseerd om te horen wat er speelt op deze thema’s in onze gemeente, van compacte binnenstad tot landelijk buitengebied. Deze laatste bijeenkomst betreft het thema Klimaat & Duurzaamheid. Welke ideeën spelen een grote rol in onze visie en hoe leven die in onze gemeentelijke samenleving voor de komende paar jaar? De programmacommissie van GroenLinks ‘s-Hertogenbosch nodigt je van harte uit om daarover mee te praten.

We zijn benieuwd wat jou bezighoudt op het gebied van dit thema en nodigen je van harte uit voor de on-line themabijeenkomst hierover op dinsdag 25 mei.

Waar gaat het over?

Het thema klimaat en duurzaamheid staat bij GroenLinks hoog in het vaandel. Onder dit brede thema valt een groot aantal sub-thema’s. Op gemeentelijk niveau beperken deze zich vooral tot de volgende punten: eerlijke transitie, opwek van duurzame energie, duurzaam bedrijfsleven, energiebesparing, circulaire economie, een aardgasvrije, klimaatpositieve gebouwde omgeving en een duurzame gemeente zelf.

De Klimaatwet van 2019 verplicht de Nederlandse overheid om de uitstoot van broeikasgassen in de toekomst tot nul te reduceren. Hiervoor moeten naast internationaal en nationaal juist ook op lokaal niveau nog grote veranderingen worden doorgevoerd. Gemeenten hebben de regie over de lokale energietransitie. Zo zijn het gemeenten die aan de lat staan om ervoor te zorgen dat in 2050 alle huishoudens aardgasvrij zijn en zijn aangesloten op een nieuwe warmtebron. Ook in de overgang naar een economie zonder afval is een cruciale rol weggelegd voor gemeenten. Gemeenten hebben inkoopmacht en zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, voor bouwen en slopen, voor vergunningverlening en voor het lokale vestigingsklimaat.

Om een CO2-vrije samenleving te realiseren, is het van essentieel belang dat klimaat en duurzaamheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hoog op de agenda staat.

GroenLinks wordt in het algemeen gezien als de partij met goede oplossingen op het terrein van klimaat en duurzaamheid. Daar zijn we trots op, maar voor een goed en duurzaam klimaatbeleid kunnen nog veel meer goede ideeën en plannen een rol spelen. Daarom nodigen we jullie, mensen die hierover willen meepraten en -denken, uit voor deze themabijeenkomst

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats op dinsdag 25 van 19u30 tot 21u00. Toegang is gratis, iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en input te leveren. Je hoeft geen lid te zijn van GroenLinks. Je kunt je hieronder aanmelden. De link om deel te nemen ontvang je kort voor de bijeenkomst via e-mail.