Wat doet het bestuur?

De afdeling GroenLinks Den Bosch telt ruim 270 leden. Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor het organisatorisch reilen en zeilen van de afdeling, waar de fractie op politiek-inhoudelijk vlak beeldbepalend is. 

Nieuwe leden ontvangen een welkomstmail en worden op een later moment persoonlijk benaderd door één van de bestuursleden. Het bestuur heeft een brugfunctie tussen de leden en de fractie. Concreet houdt dat in dat het bestuur de campagne en de werkgroepen ondersteunt bij het organiseren van activiteiten voor de leden en probeert de leden hierbij actief te betrekken

Verder organiseren we de algemene ledenvergaderingen (ALV) van onze afdeling. Tijdens de ALV is er naast de verplichte onderdelen zoals begroting, jaarrekening en werkplan ruimte om leden bij te praten over wat er in de afdeling te doen is. Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden via twitter, Facebook, de afdelingswebsite en de digitale nieuwsbrief. Verder beheert het bestuur de inkomsten en uitgaven van de afdeling en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.

Bestuursleden
- André, voorzitter
- Charles, secretaris
- Jelko, penningmeester
- Aldo, bestuurslid en campagneleider
- Marijn, bestuurslid en digitale-mediamanager

Wil je meer informatie of ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden in de afdeling? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden voor deelname aan bestuur, werkgroepen of hulp bij de permanente campagnecommissie.

Kijk voor meer informatie op de pagina vacatures of stuur een mail naar de secretaris via secretaris@groenlinksdenbosch.nl.