GroenLinks maakt het verschil

Afgelopen maand is in de Bossche raad de voorjaarsnota besproken. In de voorjaarsnota doet het college voorstellen over nieuw beleid en toekomstige investeringen.
 

Als GroenLinks Den Bosch hebben we onze stempel weten te drukken op deze voorjaarsnota. Het biedt een sterk uitgangspunt voor de grote opgaven waar we voor staan: de energietransitie, een inclusieve samenleving en een schone, groene en leefbare stad.

 

GroenLinks werkt aan een stad met gelijke kansen voor iedereen
GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving. We willen dat iedereen mee kan doen. Daarom investeren we in Cityboost om jongeren aan de knoppen te laten, in de social trials om de sociale positie van dementerenden te versterken en lanceren we een toegankelijkheidsprijs voor organisaties die zich inzetten voor het toegankelijk houden van de stad voor mensen met een beperking.

 

GroenLinks wil een schone, groene en leefbare stad
GroenLinks investeert in schone lucht, dankzij de ontwikkeling van het station als visitekaartje van de stad, de herinrichting van de binnenstadsring naar 30 km/uur, klimaatadaptatie en dierenwelzijn.