André Bannink

Voorzitter

Tijdens afgelopen verkiezingscampagnes heb ik met veel plezier meegedraaid met bijvoorbeeld huis-aan-huis acties, flyeren op het station en mensen bellen om te vragen of ze mee willen helpen. Omdat ik me ook buiten de campagnetijd graag wil inzetten voor GroenLinks ’s-Hertogenbosch ben ik actief als bestuurslid.

 

Ik zet mij in voor GroenLinks, omdat ik een rechtvaardige en duurzame wereld nastreef en daar graag mijn steentje aan bijdraag. Via mijn werk probeer ik onze rivieren zo schoon mogelijk te krijgen. Lokaal zijn er tal van uitdagingen zoals schone lucht, hernieuwbare energie en betaalbare woningen voor iedereen. Een rechtvaardige en harmonieuze samenleving waarin plek is voor iedereen, waar je wiegje ook gestaan heeft; dat lijkt me ideaal. 

 

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik milieutechniek gestudeerd in ’s-Hertogenbosch en toen woonde ik in de Hambaken. Midden jaren negentig woonde ik zeven jaar in Boschveld en in 2008 ben ik neergestreken in de Schutskamp. Daar woon ik nog steeds met veel plezier.Om te ontspannen mag ik graag een stuk fietsen, met zo nu en dan een uitschieter tijdens een toertocht. Ook ga ik graag drie dagen per jaar op sjouw als de Hoogheid in ons pronkjuweel is gearriveerd.