Charles Cox

Secretaris

Ik zet mij graag in voor GroenLinks, omdat ik het behoud van onze natuur en tegengaan van klimaatverandering belangrijk vind.

Daarnaast sta ik voor een tolerante samenleving, waarin er respect is tussen mensen afkomstig uit verschillende culturen, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, en waarin het debat over immigratie wordt gevoerd op basis van feiten. Op lokaal niveau wil ik mijn steentje daaraan bijdragen.
 

Ik woon sinds 1996 in ‘s-Hertogenbosch en werk bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland.
 

In mijn vrije tijd loop ik graag hard en speel ik cello.