Esther de Ruiter

Fractievoorzitter

Op weg naar een gezonde, groene en creatieve stad!

Ik ben Esther de Ruiter, woon in de binnenstad van Den Bosch. Samen met mijn vriend, die in Antwerpen woont, bezoek ik theater en cabaretvoorstellingen.

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig in de gemeenteraad?

Ik houd mij bezig met duurzaamheid, afval, (duurzame) stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte, wonen, erfgoed, water & groen, biodiversiteit en verkeer & vervoer.

Wat gaat u voor elkaar krijgen in ’s-Hertogenbosch?

Ik wil mij inzetten voor schone energie. Zon en wind hebben de toekomst. Onze plannen voor zonnepanelen op de daken en windturbines op bedrijventerreinen zijn pas  aangenomen. Dat is een enorme stimulans.  Verder kunnen we ons afval beter scheiden en recyclen.  Geen afval gooien op straat, want dat trekt nog meer afval aan. Het schoon houden van wijken zorgt voor minder overlast en een veilige omgeving.

Wie bent u naast het werk in de raad?

Ik werk als programmamanager sociaal domein bij de gemeente Zaltbommel Verder bezoek ik graag het theater, concerten en films. Ik vind het ontwerp voor het nieuwe theater prachtig en hoop daar straks mooie voorstellingen te gaan zien! Als ik nog tijd over heb, schilder ik graag en wandel in de natuur.

U neemt een standpunt in nadat u alle belangen heeft afgewogen. Adviezen en tips van betrokkenen zijn daarbij van grote waarde. Hoe betrekt u de inwoners van ‘s-Hertogenbosch bij de keuzes die u maakt?

Het is goed om met inwoners en verenigingen in gesprek te gaan en de verschillende belangen af te wegen. GroenLinks heeft tegen het Transferium Willemspoort gestemd.  Wij vonden de negatieve effecten voor de natuur, het milieu en omwonenden te groot. Bovendien waren er naar onze mening betere alternatieve locaties.