Ufuk Kâhya

Wethouder

Iedereen telt!

Betrokken politiek met zichtbaar resultaat

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig in de gemeenteraad?

Als fractievoorzitter van GroenLinks ben ik bezig met onderwerpen zoals groen, duurzaamheid, sociaal beleid, onderwijs en innovatie. Het liefst met slimme verbindingen. Zoals het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen. Zo hebben huurders lagere woonlasten én we brengen de klimaatneutrale stad meteen dichterbij. De komende tijd richt ik me vooral op duurzame energie, armoede, buurtparticipatie, groen in de wijk en de fiets/mobiliteit.

 

Wat gaat u voor elkaar krijgen in 's-Hertogenbosch?

Meer buurtuinen als Bietje bij Bietje op de Muntel. Daar werken buurtbewoners samen om een mooie plek in hun wijk nog mooier en groener te maken. Ze scheppen een plek om elkaar te ontmoeten én maken de stad aantrekkelijker voor bijen en vlinders. Dat bewoners samen hun wijk of buurt vorm geven, dat moet de politiek gemakkelijker maken. Natuurlijk wil ik als GroenLinkser meer ruimte voor de fiets, in de stad en tussen de dorpskernen. Meer windmolens, die leveren ons energie vrijwel voor niets en belasten het milieu nauwelijks. Ik wil ervoor zorgen dat geen kind hier nog in armoede opgroeit, elke jongere een stage of een baan vinden - ongeacht hun achternaam. Bovenal wil ik voor elkaar krijgen dat creatieve ideeën in de stad de ruimte krijgen.

Wie bent u naast het werk in de raad?

Ik werk als trainer/coach in het onderwijs en de non-profit sector. Daarnaast ben ik actief in allerlei mensenrechtenprojecten in binnen- en buitenland. In mijn vrije tijd bezoek ik graag een cabaretvoorstelling en dat kan gelukkig vaak in onze stad. Humor en maatschappijkritiek, die combinatie is heel inspirerend.

 

U neemt een standpunt in nadat u alle belangen hebt afgewogen. Adviezen en tips van betrokkenen zijn daarbij van grote waarde. Hoe betrekt u de inwoners van 's-Hertogenbosch bij de keuzes die u maakt?

Gelukkig weten al heel veel inwoners me zo te vinden. Alle gemeenteraadsleden van GroenLinks vind je ook vaak buiten het stadhuis. We gaan regelmatig op bezoek bij organisaties, verenigingen en bewonersgroepen. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg. Plannen en voorstellen om onze gemeente groener en socialer te maken kun je alleen uitvoeren samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ik zoek ze dan ook altijd op wanneer ik plannen aan het ontwikkelen ben. U kunt me gemakkelijk via de website van GroenLinks Den Bosch bereiken. Ik hoop snel van u te horen.