Met GroenLinks naar een duurzaam ‘s-Hertogenbosch

De komende vier jaar gaat GroenLinks samen met de vier andere coalitiepartijen aan de slag voor een duurzaam en vernieuwend ‘s-Hertogenbosch. Op maandag 28 mei is het bestuursakkoord aan alle inwoners gepresenteerd. Op vrijdag 25 mei had de ALV van GroenLinks al ingestemd met de plannen. ‘Een mooi akkoord’, aldus toekomstig wethouder Ufuk Kâhya. Hij blikt alvast vooruit in een korte reactie.

 

Wat is nu het stempel van GroenLinks op het akkoord?

We gaan echt aan de slag met het flink vergroenen en verduurzamen van 's-Hertogenbosch. We hebben oog voor de kwetsbaren in onze gemeente, iedereen doet mee!

 

Op welk onderdeel van het bestuursakkoord ben je als GroenLinkser nu het meest trots?

Het meest trots ben ik op onze ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. We gaan eindelijk werk maken van de binnenstadsring. Het aantal laadpalen wordt minimaal verdubbeld. Klimaatadaptatie is een belangrijke uitdaging en daar gaan we nu echt flinke stappen in zetten. Ook op de manier waarop dit college aan de slag wil met positieve gezondheid ben ik trots.

 

Welke rol krijg je als wethouder?

Mijn officiële titel is Wethouder duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en welzijn. Dit zijn mijn belangrijkste taken. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor Europese en internationale betrekkingen en ben ik coördinator positieve gezondheid. Verder ga ik ook over talentontwikkeling op het gebied van jeugd en onderwijs. Al deze ambities gaan we concreet vorm geven met inwoners en organisaties.