impressie nieuwe kaaihal BiermanHenket Verkadefabriek
impressie nieuwe kaaihal BiermanHenket Verkadefabriek

Nieuwe Kaaihal, een mooi plan!

Eind vorig jaar kwamen Verkadefabriek en Theater aan de Parade met een plan voor een nieuwe Kaaihal op de Tramkade. Een hal geschikt voor festivals, dance-evenementen en urban activiteiten. Maar ook als tijdelijk theater als het Theater aan de Parade gaat nieuwbouwen.

De initiatiefnemers kunnen de hal zelf betalen, als de hal tien jaar kan blijven staan. Wel zien ze graag dat de gemeente de grond beschikbaar stelt aan hen, en hun de parkeeropbrengsten laat.

 

Antoon van Rosmalen: “GroenLinks vindt het een mooi plan. De fractie is blij dat college en gemeente samen snel gaan kijken of de bouw mogelijk is. En hoe het probleem van tien jaar goed op te lossen is. Want nu kan de hal er maar vijf jaar staan.”

 

AFSPRAKEN

De gemeente kocht het Koudijs/De Heus terrein aan de Tramkade aan en gunde in het 2015 aan Conceptenbouwers en Social Label. Die konden het tien jaar lang gebruiken voor allerlei culturele activiteiten. Maar ook om bijvoorbeeld te experimenteren met circulaire economie of om bedrijfjes te vestigen. Ondertussen zou de gemeente werken aan een gebiedsvisie voor het hele gebied Kop van het Zand, waar de Tramkade onderdeel van uitmaakt.

 

MOOI PLAN

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt graag te zien dat het Koudijsgebied aan de Tramkade ook na afloop van die tien jaar voor cultuur bestemd zou blijven. We nemen de ambitie om onze stad tot Cultuurstad van het Zuiden te maken serieus. De nieuwe Kaaihal past daar perfect in.

 

Natuurlijk zijn we ook een groot voorstander van het soort cultureel ondernemerschap dat met het plan voor een nieuwe Kaaihal wordt gedemonstreerd. En zijn en blijven we pleitbezorger van urban culture in de Bossche spoorzone. Gelukkig is het college dat met ons eens: ook wethouder van Olden bevestigde onlangs in het Provinciehuis de Brabantse urban ambities nog eens!

 

Maar eerder gemaakte afspraken vindt GroenLinks ook belangrijk: het gebied is voor tien jaar ‘weggegeven'. Nu wordt er gewerkt aan een gebiedsontwikkeling voor de hele Kop van ’t Zand waarin alle publieke, private en particuliere belangen kunnen worden afgewogen. Dat zorgvuldig proces wordt doorkruist door plaatsing van een nieuwe Kaaihal voor tien jaar.

 

HOE VERDER?

Daarom is de fractie blij dat het college en de initiatiefnemers weer snel om de tafel gaan, om te kijken hoe die nieuwe Kaaihal gebouwd kan worden, exploitabel en eventueel verplaatsbaar is. Want het is immers zonde als die nieuwe hal in de Bosche Spoorzone er niet komt.