Nieuws over Ufuk Kâhya

Met GroenLinks naar een duurzaam ‘s-Hertogenbosch

De komende vier jaar gaat GroenLinks samen met de vier andere coalitiepartijen aan de slag voor een duurzaam en vernieuwend ‘s-Hertogenbosch. Op maandag 28 mei is het bestuursakkoord aan alle inwoners gepresenteerd. Op vrijdag 25 mei had de ALV van GroenLinks al ingestemd met de plannen. ‘Een mooi akkoord’, aldus toekomstig wethouder Ufuk Kâhya. Hij blikt alvast vooruit in een korte reactie.

Lees verder

GroenLinks verbaasd over lobby tegen Wet Open Overheid

VNG

De fracties van GroenLinks in Brabantse gemeenteraden zijn verbaasd over de lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die 19 april jl. in de Tweede Kamer is aangenomen. De fracties willen weten of de VNG dat met medeweten en met instemming van het College van B&W doet.

Lees verder

Maatschappelijk onverantwoord?

Logo Bossche Investerings Maatschappij

GroenLinks ziet graag maatschappelijke kaders voor investeringen van de Bossche Inversterings Maatschappij (BIM). Welke bedrijven komen wel en welke niet in aanmerking om in te investeren? Het raadsvoorstel over de herijking van de BIM was een goed moment om dit aan de raad voor te leggen. Ook moest de gemeenteraad vanavond beslissen over het advies voor een lokale omroep aan het commissariaat voor de media en werd er gesproken over duurzaam bouwen bij de Willemspoort.

Lees verder

Dag van de gezonde schoolkantine

Het meegebrachte biologisch fruit is in trek

Dinsdag 21 april was het de dag van de gezonde schoolkantine. Voor deze gelegenheid trokken fractieleden Ufuk Kâhya, Patrick Leenders en Antoon van Rosmalen er op uit om op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente eens te gaan kijken hoe het staat met de kantine. Met een mand biologisch fruit als dank voor de ontvangst werden we gastvrij ontvangen op de Bossche Vakschool, het Ds. Pierson College, het Rodenborch en het Stedelijk Gymnasium.

Lees verder

Nieuwe raad geïnstalleerd

De fractie bij de installatie van de nieuwe raad

Op dinsdag 6 januari werd een speciale raadsvergadering gehouden waarin de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd. Ufuk Kâhya, Esther de Ruiter en Patrick Leenders legden de verklaring en belofte af om namens GroenLinks plaat te nemen in de Bossche gemeenteraad.

Lees verder