Nieuws

Fiets én voetganger: gedeelde ruimte in de binnenstad.

De meeste fietsroutes naar de binnenstad lopen dood in het voetgangersgebied in het centrum. Fietsen mag daar maar tot 12.00 uur. Op andere plaatsen delen fietsers hun route al langer met voetgangers: die lopen immers vaak midden op de weg en denken dat de hele binnenstad één voetgangersgebied vormt.

Lees verder

Extra ondersteuning Jeroen Bosch centrum?

Bij de algemene beschouwingen over de voorjaarsnota heeft GroenLinks de extra middelen voor het Jeroen Bosch centrum (Jheronimus Bosch Art Center) ter discussie gesteld. GroenLinks vraagt zich echt af of het Jeroen Bosch Centrum, al ruimhartig gesponsord door de gemeente, nu weer opnieuw moet worden ondersteund.

Lees verder

GroenLinks Den Bosch steunt stakers TNT

De medewerkers van TNT van het Bossche sorteercentrum staken twee dagen. Zij (en hun kinderen) voeren actie voor een nieuwe CAO. Na een jaar onderhandelen komt TNT met een bescheiden loonsverhoging. Tenminste als de postbodes eerst een forse verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden acepteren. Volgens TNT kunnen de postbodes best met 25% minder.

Lees verder

Wat kuilen in de weg, maar wel de goede richting

Bij de voorjaarsnota kijkt het college van B&W vast vooruit naar de begroting voor 2009 die eind dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De partijen in de gemeenteraad laten weten wat ze van al die voornemens vinden. Fractieleider Ruud Schouten van GroenLinks concludeerde : "Er zitten nog wel wat kuiltjes in het wegdek, maar de onze fractie kan de route naar 2009 van het college heel goed volgen".

Lees verder

Frederik Hendrik achterna

Onlangs probeerde een groep fietsers de fietsroute van de Groene Vesting uit. De tocht gaat over wegen en dijken, die er voor een groot deel al liggen sinds het beleg van 1629. In het najaar hoopt GroenLinksraadslid Judith Hendrickx deze route van ruim veertig kilometer officieel te openen. Zij nam het initiatief voor de fietsroute.

Lees verder

Den Bosch fietsstad nummer één

"De binnenstad moet een huiskamer voor fietsers en voetgangers worden", vindt wethouder Bart Eigeman. Onlangs presenteerde hij zijn plannen voor een beter bereikbare binnenstad. Een binnenstad die ook leefbaar én economisch sterk is.

Een goed bereikbare binnenstad met een betere luchtkwaliteit door bijna 16 miljoen auto-ritten per dag minder! Dat kan door aanleg van de Randweg en de doorgetrokken Parallelweg. En door fors te investeren in nieuwe fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Gratis bewaakte stalling voor duizenden fietsen in het centrum, meer ruimte op transferia en kleinere, milieuvriendelijkere bussen en leenfietsen om de automobilisten naar de stad te brengen.

Lees verder