Idealist/optimist. Historicus en docent maatschappijleer, geschiedenis en levensbeschouwing. Vegetariër met hart voor mens en dier.

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig in de commissie van de gemeenteraad?

In de commissie houd ik me vooral bezig met het zorgen voor een leefbare stad waarin mensen gezond en gelukkig kunnen zijn. Dit doe ik door in te zetten op duurzame en schone bereikbaarheid, dat betekent ruim baan voor de fiets, openbaar vervoer en elektrische voertuigen. Daarnaast zet ik me in voor groen en natuur in de wijken. Mensen worden gelukkig van groen en de buurt en het is fantastisch als kinderen in de stad in aanraking komen met natuur door bijvoorbeeld de realisatie van speelbossen. Ten slotte houd ik me nog bezig met het verbeteren van dierenwelzijn in de gemeente, omdat dieren gelijkwaardig zijn aan mensen en ook recht hebben op aandacht.

Wie bent u naast het werk in de commissie van de gemeenteraad?

Naast commissielid ben ik docent geschiedenis. Ik leer kinderen dat de wereld die we nu hebben niet vanzelfsprekend is en dat het ook anders had kunnen lopen. Dit zorgt ervoor dat je de dingen zoals ze nu zijn kan begrijpen, maar ook dat je inziet dat ze te veranderen zijn. We hebben deze samenleving zelf opgebouwd en kunnen hem dus ook zelf veranderen!

U neemt een standpunt in nadat u alle belangen hebt afgewogen. Adviezen en tips van betrokkenen zijn daarbij van grote waarde. Hoe betrekt u de inwoners van 's-Hertogenbosch bij de keuzes die u maakt?

Ik sta altijd open voor Bosschenaren die contact met me op willen nemen. Daarnaast ga ik ook naar de mensen toe als ik met een thema bezig ben dat voor hen relevant is. Zo houd ik contact met de fietsersbond als het gaat over fietsen en met het dierentehuis als het gaat over dierenwelzijn.

  • Leefomgeving & Natuur
  • Duurzame mobiliteit
  • Omgevingswet
  • Dierenwelzijn
  • Duurzaamheid