Brabander van geboorte, maar wereldburger van perspectief. Lid van de commissie Omgeving. Een commissie met een volle agenda, waarbij ik me vooral bezig houd met de thema’s wonen en energietransitie. Thema’s waar groen en links elkaar raken. Betaalbaar en goed wonen combineren met groen bouwen en energieneutraal bouwen. Zorgen voor een duurzame energievoorziening, waardoor ook woonlasten omlaag kunnen. ‘Grote’ thema’s worden zo heel praktisch en ‘klein’ gemaakt.

Ik ben vader van twee zoons, die ik graag een leefbare wereld achterlaat. Ook dit klinkt ‘groot’, maar voor mij begint dat ‘klein’ in onze eigen stad. En begint dat ook vandaag.

Behalve raadslid ben ik trainer/adviseur van ondernemingsraden. Ook in dat werk ben ik bezig om mensen te stimuleren hun eigen toekomst zelf (mede) vorm te geven in verantwoordelijkheid naar elkaar.

  • Omgeving
  • Wonen
  • Energietransitie