Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 oktober

Dinsdag 10 oktober is de volgende ALV van GroenLinks Den Bosch in Wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3 van 20:00 tot 22:00 uur (de thee en koffie staan klaar vanaf 19:45).

Op de agenda staan de vaststelling van het definitieve verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn hieronder beschikbaar.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Voorstelrondje

3. Notulen vorige ALV

4. Mededelingen

5. Vaststelling definitieve verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

6. Vaststelling kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

7. Rondvraag en sluiting

 

 

Hiernaast de vergaderstukken als pdf.