Nieuws

Onderhandelaars bereiken akkoord

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66, CDA en Rosmalens Belang bereikten overeenstemming over een bestuursakkoord voor de komende vier jaar.

Ufuk: “Esther en ik zijn ervan overtuigd dat we met dit akkoord een belangrijke stap zetten in het vergroenen en verduurzamen van onze gemeente.

Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat ’s-Hertogenbosch een sociale en inclusieve stad blijft, met veel ruimte voor talentontwikkeling. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Lees verder

Algemene Ledenververgadering GroenLinks Den Bosch

Het afdelingsbestuur nodigt alle leden en geïnteresseerden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van GroenLinks Den Bosch op maandag 7 mei 2018.

Deze keer in Koudijs Kafé aan de Tramkade. De thee en koffie staan klaar om 19:45.

Tijdens de ALV zal onze nieuwe fractie zich presenteren, verkiezen we bestuursleden en staat de begroting voor 2018 op de agenda. De volledige agenda en de bijbehorende stukken zijn hieronder beschikbaar.

Lees verder

Wie verdient er dit jaar een Groen Lintje?

GroenLinks zoekt kandidaten

Vrijdag 22 juni reikt GroenLinks Den Bosch weer een Groen Lintje uit.

Aan iemand die zich het afgelopen jaar positief inzette voor groen of het milieu in en rond de stad of de dorpen in onze gemeente. Of aan een bedrijf of organisatie die dat deed.

Iedereen mag kandidaten aandragen. Ken je iemand die dit jaar een Groen Lintje verdient? Laat het GroenLinks dan weten!

 

Lees verder

GroenLinks neemt deel aan coalitieonderhandelingen

Informateur Han Looijen maakte gisterenavond zijn advies bekend.

Hij stelt een coalitie van vijf partijen voor, de vier groten (VVD, D66, GroenLinks, CDA) aangevuld met een partij met 3 zetels: Rosmalens Belang.

GroenLinks heeft eerder een sterke voorkeur uitgesproken voor de Bossche Groenen als vijfde partij.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering bij collegedeelname

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch onderhandelt momenteel over de vorming van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders.

Als deze onderhandelingen uitmonden in een voorgenomen besluit van de fractie om deel te gaan nemen aan dit nieuwe college, dient de ledenvergadering eerst in te stemmen met dat voorgenomen besluit, alvorens de fractie het besluit definitief kan maken.

Als deze situatie zich voordoet, en dat hoopt het bestuur van harte, zal het bestuur van GroenLinks ’s-Hertogenbosch per ommegaande de ledenvergadering bijeenroepen.

Lees verder

Lid functioneringscommissie gezocht

GroenLinks den Bosch is op korte termijn op zoek naar een nieuw lid voor de functioneringscommissie.
 
Deze commissie bestaat uit twee leden van GroenLinks die zicht hebben op het werk en functioneren van raadsleden en/of wethouders.
 
De functioneringscommissie voert jaarlijks met alle leden van de fractie van GroenLinks Den Bosch en eventuele wethouders van GroenLinks een functioneringsgesprek. 
 
De vacature staat open voor GroenLinks leden van binnen en buiten de afdeling Den Bosch.
Lees verder

Pagina's