Nieuws

GroenLinks tevreden met begroting 2019

Esther

Fractievoorzitter Esther de Ruiter over de begroting 2019: "GroenLinks is tevreden met de vertaling van de ambities van het bestuursakkoord naar deze eerste begroting en ziet dat er fors geïnvesteerd wordt in de energietransitie en sociaal domein."

Lees hier de volledige bijdrage van Esther bij de behandeling van de begroting.

Lees verder

Plant eens een voedselbos

De gemeente plant elk jaar heel wat bomen en struiken. Vaak gaat dat om planten die je niet kunt eten of bomen en struiken zonder eetbare vruchten. Terwijl je natuurlijk ook eetbaar groen kunt planten.

Dan zien mensen waar hun eten vandaan komt en kunnen ze de vruchten zelf plukken. Kinderen leren spelenderwijs dat fruit niet alleen uit de supermarkt komt.

Lees verder

Natuurinclusief bouwen

Zorg voor meer groen in de stad en versterk de natuur door natuurinclusief te (ver)bouwen. Een voorstel hiertoe van GroenLinks is door de Raad aangenomen.
 

Lees verder

Visie energielandschap

In beginsel is er ruimte voor een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense polder en er wordt samen met inwoners een bredere energievisie opgesteld waarbij ook natuur, recreatie en landbouw meegenomen worden en de stad mee kan profiteren van de lusten. Dit besloot de gemeenteraad afgelopen dinsdag. Zo zetten we stappen richting een klimaatneutrale stad.

 

Lees verder

Pagina's