Nieuws

Straks recreatie op het afvalwater van Brabantse mestinstallaties?

Begin juli stelde de Bossche gemeenteraad het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark vast. Nu er geen schepen meer varen over het binnenstadstraject krijgt de stad de de kans om een nieuw groen waterpark aan te leggen.

Ook GroenLinks is heel enthousiast over wat er straks allemaal mogelijk is op en aan de Zuid Willemsvaart. Esther de Ruiter bleek alleen erg bezorgd over de waterkwaliteit. “Een mestfabriek in Asten mag vrijwel ongehinderd lozen op het kanaal. Dit soort risicovolle lozingen moet stoppen.”  Een terechte bezorgdheid zo blijkt al wel heel snel.

Lees verder

Kan het Bossche GroenLinksverkiezingsprogramma nog actueler?

Alle leden kunnen tot en met zaterdag 16 september (23:59) punten voor actualisatie aandragen bij de programmacommissie via programmacommissie@groenlinksdenbosch.nl. Doe dit met een concreet en zo beknopt mogelijk tekstvoorstel, eventueel met een korte toelichting.

Tijdens de vorige ledenvergadering (10 mei 2017) stelde de ledenvergadering het voorlopige verkiezingsprogramma 2018-2022 vast. Daarbij is afgesproken dat dit programma nog was aan te passen op voorstel van de programmacommissie, wanneer nieuwe politieke ontwikkelingen na die ledenvergadering zo’n actualisatie nodig maken.

Lees verder

Laat woonboten blijven aan de Ertveldplas

Ertveldplas

Al wel vijftig jaar liggen er woonboten op de Ertveldplas, een prachtige locatie aan de rand van de stad midden in het groen. Gedoogd – want volgens de geldende milieuregels mag je er niet wonen – te dicht in de buurt van bedrijventerrein de Rietvelden. Bewoners willen niets liever dan er blijven, GroenLinks vindt dat de gemeente de ligplaatsen eindelijk moet legaliseren. Helaas kreeg een GroenLinksamendement onvoldoende steun.

Lees verder

Nu snel verder met plannen voor een goed theater

Deze week stemde GroenLinks in met het alternatief plan voor nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Niet met het collegevoorstel, maar met een gewijzigde versie. Samen met CDA en PvdA kwam GroenLinks met een amendement.

Antoon van Rosmalen: "GroenLinks wil een volwaardig toekomstbestendig theater. En dat is er een met een twee zalen.”

Het gekozen ontwerp voor een nieuw Theater aan de Parade bleek veel te duur. Daarom kwam het college van B&W met een nieuw plan. Toch een schouwburg aan de Parade, op de kelders van het huidige pand, maar met één grote zaal en een multifunctionele ruimte gecombineerd met een foyer. Geen tweede zaal dus. De programmering voor die tweede zaal (met 400 stoelen of 900 staanplaatsen) moest voortaan maar op podia elders in de stad of regio.Een plan waar GroenLinks wilde tegenstemmen.

Lees verder

Een gevarieerd, toegankelijk en schoon Zuid Willemspark

Zuid Willemsvaart

Sinds de opening van het Maximakanaal varen er geen schepen meer door de binnenstad van Den Bosch. Behalve af en toe een plezierbootje. De stad heeft nu de kans om van het hele traject een nieuw groen waterpark te maken, vanaf Engelen tot de Dungense brug. Een Zuid Willemspark van 12 kilometer lang. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen maakte Buro Lubbers een prachtig inspiratiedocument.

GroenLinks is heel enthousiast over wat er straks allemaal mogelijk is op en aan de Zuid Willemsvaart. Nieuwe wandel en fietspaden, een watertaxi, recreatievaart, ligplaatsen voor woningboten, een plek voor ‘tiny houses’.

Esther de Ruiter: “Jammer alleen dat er voor een deel van die plannen nog geen geld is."

Lees verder

5 vragen aan…Arie Bijl

Arie Bijl (foto Martine Berendsen)

Elke maand stelt Daan Vos voortaan Vijf Vragen aan een Bossche GroenLinkser. Daan kiest de personen die hij wil interviewen, omdat zij bijvoorbeeld net lid werden van GroenLinks, of juist al een hele tijd actief in de afdeling of daarbuiten, of het jongste lid blijken te zijn, of in Nuland of Vinkel wonen. Door de tijd heen krijg je zo een mooi beeld van de verscheidenheid binnen onze partij.

Daan trapt de serie af met Vijf Vragen aan Arie Bijl. Vorige maand reikte Arie als juryvoorzitter het Groene Lintje uit aan vrijwilligers van de Bossche Hoeve.

Lees verder

Pagina's