Standpunten

Groene en gezonde omgeving

De bereikbaarheid van de stad is een groot goed en van economisch belang. Door ruim baan te geven aan fiets en openbaar vervoer, verminderen we het autogebruik. Het autoverkeer dat overblijft, willen we schoner en efficiënter maken. Het vele groen en water in en om onze stad en dorpen is een van de belangrijkste kwaliteiten van de gemeente ’s-Hertogenbosch. GroenLinks zet zich ook in voor meer groen in de wijken. Natuurlijk stimuleren we biologische landbouw en verduurzaming van gangbare landbouw. Het vergroten van dierenwelzijn, het behoud van biodiversiteit en het verminderen van risico’s voor de volksgezondheid staan daarbij voorop.

Open samenleving

Op veel vlakken moet de gemeente leren ‘loslaten’ en meer overlaten aan burgers zelf en vrijwilligers in de omgeving. De gemeente kan niet meer alles zelf regelen en financieren, en moet dat ook niet willen. Minder over mensen praten, meer met mensen praten. Minder voor mensen regelen, meer samen met mensen doen. Meer mogen, minder moeten. Het goed ontwikkelen van de nieuwe gemeentelijke rol als facilitator, aanjager en verbinder is een van grootste uitdagingen voor de komende periode.

Groene economie

De enige economie met toekomst is een groene economie, die drijft op menselijkheid en op hernieuwbare grondstoffen en energie. GroenLinks wil meer belasting op vervuiling en het verbruik van grondstoffen en minder belasting op arbeid. Dat stimuleert innovatie en creëert meer werkgelegenheid. Minder consumptie van massaproducten en meer ruimte voor lokale kwaliteitsproducten en diensten op het gebied van gezondheid, recreatie, cultuur en educatie. Geen risico’s nemen met schaliegas, maar volop inzetten op energie van zon en wind. Samen met het groene onderwijs en bedrijfsleven maken we de omslag naar een duurzame economie.

Eerlijk delen van kansen

Alle kinderen moeten op kunnen groeien in een groene en gezonde omgeving. Iedereen verdient de kans en ruimte om zijn of haar talent te ontwikkelen, in het onderwijs en daarbuiten. In welke wijk je geboren bent of wat je achternaam is, draagt bij aan wie je bent, maar mag niet beperkend zijn voor je toekomst. De verschillende culturen, achtergronden en overtuigingen van de inwoners maken de stad tot wat ze is. Die kleurrijke diversiteit geeft ons de kans te groeien en ons verder te ontwikkelen. Kunstenaars en creatieve ondernemers kunnen ons daarbij inspireren en een spiegel voorhouden.