De Bossche afdeling telt meer dan 320 leden waarvan een flink aantal actief is. Er is een bestuur, een permanente campagnecommissie, een werkgroep die af en toe de fractie ondersteunt en een digitale nieuwsbrief met nieuws van fractie en afdeling.

Fractie en wethouder
In de gemeenteraad zitten vier GroenLinks-raadsleden en één -commissielid. Er zit één wethouder in het college namens GroenLinks Den Bosch. Wie dat zijn kun je zien bij onze mensen.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van GroenLinks Den Bosch draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Het initieert activiteiten voor de leden en geïnteresseerden en onderhoudt de contacten met leden en houdt zich bezig met campagne activiteiten. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinancieën, het organiseren van ledenvergaderingen. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met de fractie.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Minimaal twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af.

De Permanente-Campagnecommissie
GroenLinks is een partij die zich ook buiten verkiezingstijd bij de Bossche kiezer meldt en buiten de raadszaal zichtbaar is. Tussen de gemeenteraadsverkiezingen door kun je dus raadsleden en andere GroenLinksers tegenkomen in de stad. De permanente-campagnecommissie zorgt samen met vrijwilligers en de leden van bestuur en fractie dat GroenLinks Den Bosch regelmatig in het nieuws blijft en het contact met de kiezer opzoekt.

Werkgroepen
De afdeling heeft een inhoudelijke werkgroepen waarin wordt nagedacht over spelende vraagstukken rondom wonen, diversiteit en inclusie en digitalisering.

Maandelijkse borrels
GroenLinks Den Bosch komt (bijna) elke derde vrijdag van de maand samen in Café Herman (in de Watertoren aan het Hinthamereinde). Houdt de agenda in de gaten voor de eerstvolgende borrel.

Nieuwsbrieven en communicatie met leden en sympathisanten
Onze plaatselijke digitale nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar. Leden ontvangen hem automatisch. Niet-leden kunnen zich hier of onderaan deze pagina ook aanmelden voor deze nieuwsbrief. We houden onze leden zo goed mogelijk op de hoogte, via mailings, en social media. Er wordt zo min mogelijk papieren post verstuurd.

Contact met GroenLinks Den Bosch
Zoek je contact met de afdeling GroenLinks Den Bosch? Op de pagina contact staat hoe je in contact met de afdeling, de raadsleden of het campagneteam kunt komen.