Afdeling

De Bossche afdeling telt ruim 270 leden waarvan een flink aantal actief is. Er is een bestuur, er is een permanente campagnecommissie en een digitale nieuwsbrief met nieuws van fractie en afdeling.

Er zijn ieder jaar een aantal Algemene LedenVergaderingen (ALV's), waar de leden beslissen over standpunten en formele zaken van de afdeling en waar ze geïnformeerd worden door de fractie en bestuur. Daarnaast zijn er regelmatig Politieke Café's, waar gedebatteerd wordt over actuele politieke kwesties.