De gemeenteraad steunde haar motie om meer uitgiftepunten.