Bewoners echt centraal in de Gestelse Buurt

In de Gestelse Buurt gaan gelukkig veel dingen goed, maar er kunnen ook veel zaken beter. Daarom start een langjarig traject om de leefbaarheid in die wijk te vergroten.

Een ingrijpend project: zes verouderde portiekflats verdwijnen bijvoorbeeld en maken plaats voor nieuwe (sociale) woningbouw.

Gemeente, woningcorporatie Brabant Wonen. Welzijnsinstelling Farent en de politie gaan nauw samenwerken met elkaar. En met de bewoners van de Gestelse Buurt natuurlijk.

GroenLinks is enthousiast over het plan, maar kwam toch met een motie. Om de uitgangspunten van die samenwerking nog eens duidelijk vast te leggen.

Yeliz Dogan: “De bewoners centraal, als organisaties voortdurend leren van elkaar en de bewoners, werken met ontschotte budgetten. Die principes worden succesvol toegepast in Proeftuin de Ruwaard in Oss. Die zien we de komende jaren ook graag terug Gestelse Buurt.”