Bij zorg moet het gaan over meer dan geld alleen

Sinds 2015 zorgt de gemeente dat iedere burger de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en elke jongere de noodzakelijke hulp. Vaak samen met andere gemeenten uit de buurt. Helaas gunde het rijk aan de gemeenten wel deze taken, maar niet het geld dat er eerst aan uitgegeven werd. Dalende budgetten door bezuinigingen, terwijl de vraag naar zorg en jeugdhulp de afgelopen jaren juist toenam.

Begrijpelijk dat de gemeente (in regionaal verband) goede financiële afspraken probeert te maken met zorgaanbieders. En dat juist naar die inkoop heel veel aandacht ging. Want de gemeente raakt langzamerhand door haar reserves heen hiervoor.Deze maand lag er opnieuw zo’n raadsvoorstel: Budgettaire kaders Wmo en jeugdhulp.
 

Geen fractie die tegenstemt natuurlijk, want inwoners die zorg nodig hebben moeten die altijd krijgen. Maar het wordt ook hoog tijd voor de discussie hoe we lokaal en in de regio onze inwoners tijdig de juiste zorg gaan verstrekken.
 

Antoon van Rosmalen: “We staan erbij en kijken ernaar, dat wringt wel. De discussie gaat alleen over inkoop en geld, niet of nauwelijks over de juiste invulling van de zorg.”

 

Dat vonden meerdere fracties zo bleek in de discussie. Wethouder van Olden organiseert na de vakantie een werkbezoek naar het gemeentelijk ‘Zorgbedrijf’ wat hem voor ogen staat.