“Voor de energietransitie hebben we afgesproken om naast de windmolens in de duurzame polder ook 50 HA zonneveld aan te leggen. Deze 6,5 HA zijn daar een goede bijdrage aan, de eerste die in de gemeenteraad is langsgekomen. Ongeveer 3000 huishoudens kunnen hiermee van stroom worden voorzien.”

Daarnaast zorgt het veld straks voor meer biodiversiteit door een brede groenstrook om het zonneveld heen en het inzaaien van het veld met een kruidenrijk grasmengsel, een opwaardering van de natuur door goede houtwallen, een paddenpoel met natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van kleinwildtunnels in het hekwerk.