Foto by André Bannink

College officieel geïnstalleerd

Op de raadsvergadering van 6 juni heeft GroenLinks samen met de vier andere coalitiepartijen het bestuursakkoord verdedigd. Het akkoord op hoofdlijnen werd na verdediging door negen van de veertien partijen gesteund. Daarna installeerde burgemeester Jack Mikkers het college. Ook benoemde hij nieuwe raads- en commissieleden.

 

Namens GroenLinks doet fractievoorzitter Esther de Ruijter het woord: 'GroenLinks is trots op dit akkoord, we gaan forse stappen maken in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.' Samen met de VVD, D66, CDA en Rosmalens Belang gaan er de komende jaren een flink aantal groene maatregelen komen. Zo gaat het college het aantal bomen verdubbelen en komen er meer groene daken.

 

De binnenstad gaat op een schone en duurzame manier bevoorraad worden. 'Want', zegt Esther de Ruijter: 'Onze belangijkste wegen zijn onze luchtwegen'. Ook op het gebied van zorg, talentontwikkeling en cultuur zet GroenLinks een stempel op dit akkoord. We willen cultuurstad van het zuiden zijn. Cultuur en creativiteit dragen bij aan een aantrekkelijke stad. 'Dat mogen we veel beter uit gaan dragen', besluit Esther haar betoog.

 

Na de inhoudelijke verdediging volgt de stemming over het bestuursakkoord. Naast de coalitiepartijen geven de PvdA, de Bossche Volkspartij, Bosch Belang en Leefbaar 's-Hertogenbosch hun instemming. Na het akkoord van de meerderheid van de gemeenteraad wordt het nieuwe college officieel beëdigd. Ufuk Kâhya en zijn collega's zijn vanaf nu officieel onderdeel van het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Er worden deze avond ook andere GroenLinksers benoemd: René Vonk schuift na de benoeming van Ufuk Kâhya door en neemt plaats in de gemeenteraad. Martha Wisse en Lonneke van Grunderbeek zijn vanaf vanavond officieel commissielid, respectievelijk van de commissies Omgeving en Bedrijvigheid. Met dit team, bijgestaan door alle andere actieve leden gaat GroenLinks werken aan een schoon, duurzaam, zorgzaam en gezond 's-Hertogenbosch.