De Coronacrisis is de aanleiding voor verandering!

Daarom dienen we vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering moties in die belangrijk zijn voor Bosschenaren. Je kan de moties onderaan dit artikel lezen! Juist voor Bosschenaren die net een beetje meer hulp en ondersteunig nodig hebben om gewoon met ons allemaal mee te kunnen doen. Daarnaast hebben we met andere partijen uit de raad samengewerkt om goede voorstellen uit andere hoeken die van belang zijn voor Bosschenaren door de raad te krijgen. We staan momenteel voor grote uitdagingen, maar deze uitdagingen bieden ook kansen om prachtige dingen te doen voor elkaar.

GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zeker na Corona. Dat betekent dat we moeten investeren in de gezondheid van onze inwoners. In schone lucht, schone energie, in meer groen, in positieve gezondheid en het welzijn van onze inwoners. We moeten bouwen aan duurzame oplossingen en een groene economie. Investeren in duurzame mobiliteit zoals snelfietspaden of elektrisch vervoer.. Juist nu is schone lucht van essentieel belang. Onze inwoners verdienen dat er beter onderzoek naar o.a. de luchtkwaliteit plaatsvindt en over waarom Corona zo heeft huisgehouden in Brabant.

GroenLinks wil investeren in kwetsbare inwoners. We moeten voorkomen dat er meer dak en thuislozen komen. Dat betekent dat onze inwoners hun huur en hypotheek moeten kunnen betalen en voldoende inkomsten hebben. Armoede willen we voorkomen. Er moet ruimte zijn voor talentontwikkeling zodat jongeren niet buiten de boot vallen. Ze hebben recht op een startkwalificatie en goede  leer werkplekken.

GroenLinks wil voorkomen dat kwetsbare kinderen en vrouwen in geweldsituaties slachtoffer worden.Onze kwetsbare inwoners moeten we door deze coronacrisis heen loodsen.Dat betekent dat er solidariteit moet zijn. Solidariteit tussen jongeren en ouderen. Solidariteit bij het betalen van de rekening, solidariteit in de zorg, solidariteit op de arbeidsmarkt.Gelukkig zijn er veel goede initiatieven in onze gemeente. We kijken om naar elkaar en helpen elkaar. Jongeren die boodschappen doen voor ouderen. Leenlaptops voor scholieren, de afhaalbieb, lokale ondernemers die zorgprofessionals maaltijden leveren. Dat is geweldig. Hiervoor zijn creatieve oplossingen nodig en moeten we dit aanboren. Dat betekent een flexibele overheid, met oog voor vertrouwen naar elkaar en gebruik maken van waardevolle netwerken in onze samenleving.