De fractie tijdens Corona

Plotseling geen vergaderingen meer of andere bijeenkomsten, alle afspraken afgezegd of uitgesteld: het politieke werk bijna helemaal tot stilstand gebracht. Onze fractievoorzitter Esther de Ruiter laat weten hoe we daar voorlopig mee omgaan. En dat de fractie natuurlijk bereikbaar blijft.

Op vrijdag 13 maart zijn de fractievoorzitters en het presidium bijgepraat voor de gevolgen van het Corona virus voor het raadswerk. De raadsvergadering van 31 maart is uitgesteld naar 7 april. Het GroenLinks congres in de Brabanthallen ging niet door.  De commissievergaderingen zijn schriftelijk afgedaan en we zullen we onze fractievergaderingen voorlopig via Skype doen.
 

Ook is afgesproken om terughoudend om te gaan met politieke instrumenten, zoals het stellen van schriftelijke vragen, om het college en de ambtelijke organisatie het werk te kunnen laten doen wat nu nodig is, namelijk inzetten op het bestrijden van het coronavirus en hoe om te gaan met de gevolgen van dit virus. Ik heb groot respect voor onze burgemeester Jack Mikkers, onze wethouder Ufuk Kahya, de rest van het college en de ambtenaren voor al het werk wat ze doen.  Ze werken keihard. Dat geldt uiteraard ook voor onze zorgverleners, artsen, schoonmakers, politie, onderwijzers, defensie en alle mensen die zich hiervoor inzetten. Petje af!
 

Ondertussen zijn wij meer dan een week verder en zijn we in een rollercoaster belandt. Het aantal sterfgevallen stijgt, evenals het aantal besmettingen en zitten we thuis. Ik maak mij zorgen of de ziekenhuizen het nog aankunnen, zorgen om de ZZP-ers, ondernemers en de cultuursector op langere termijn. Familieleden die niet naar hun demente moeder of vader kunnen, ouders die niet naar hun gehandicapte zoon kunnen die jarig is en in een tehuis zit. Maar laten we ook hoopvol zijn.
 

Laten we vooral omkijken naar elkaar. Er ontstaan mooie initiatieven om boodschappen te doen voor elkaar, een babbeltje te maken voor mensen die eenzaam zijn. Het is hartverwarmend om te zien en hebben we ook tijd voor zingeving en reflectie. We genieten van de kleine dingen, van de natuur, van de fiets nu we nog naar buiten mogen. Laten we vooral de regels goed in acht nemen en luisteren naar de experts van het RIVM. Zorg goed voor jezelf en elkaar!
 

Onze fractie blijft uiteraard per mail nog steeds bereikbaar fractie@groenlinksdenbosch.nl

 

Hopelijk tot snel,

Esther de Ruiter

Fractievoorzitter