Den Bosch opnieuw koplopergemeente?

Enige tijd terug was ‘s-Hertogenbosch koplopergemeente homo-emancipatie. Nu kan onze gemeente opnieuw vooroplopen. Door zich aan te melden als koplopergemeente voor de invoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. GroenLinks vroeg het college of Den Bosch dat van plan is.

Antoon van Rosmalen: “Als het verdrag wordt ingevoerd kunnen alle Bossche burgers voortaan meedoen. Deelname bevordert die invoering. En vergroot de bewustwording over het verdrag onder bedrijven, instellingen en burgers.”

Vorig jaar is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking getekend. Daarmee kreeg de gemeente de opdracht om in de komende jaren samen met mensen met een beperking de belemmeringen op gebieden als wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd op te ruimen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hiervoor een plan gemaakt. Een onderdeel daarvan is het koploperprogramma. Gemeenten zoeken samen naar de beste oplossingen om toegankelijkheid voor burgers met een beperking te vergroten. En uitsluiting te voorkomen. Den Bosch kan zich nu aanmelden. De ontwikkeling van actieplannen gebeurt in het najaar.