Duurzame, sociale woningbouw

Betaalbaar en gezond wonen! Afgelopen raadsvergadering diende GroenLinks hiervoor, samen met andere partijen, twee moties in: één motie vroeg om snel meer sociale woningbouw te realiseren en de andere om mogelijkheden te onderzoeken om meer te doen aan groene en duurzame hoogbouw.

 

BOUW MEER SOCIALE WONINGBOUW

GroenLinks wil dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen. Op dit moment zijn de wachtlijsten voor sociale woningbouw te lang en de afgelopen jaren is de bouw achtergebleven. Ook op andere terreinen staat de woningmarkt onder druk. Dit college zet in op zo snel mogelijk meer bouwen. Daarbij wil GroenLinks dat er ook aandacht is voor sociale woningbouw en dat corporaties in staat worden gesteld te bouwen wat ze kunnen bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door procedures te versnellen of samen te kijken welke grond snel beschikbaar gemaakt kan worden.

 

BOUW EENS EEN VERICAAL BOS

GroenLinks wil dat iedereen op een gezonde en betaalbare manier moet kunnen wonen. Op dit moment is er een tekort aan woningen en moet er dus meer gebouwd worden. Om geen kostbaar groen in het buitengebied hiervoor te gebruiken kiest GroenLinks voor bouwen in de stad. Hier is minder plek, dus bouwen we meer in de hoogte wat GroenLinks betreft. Dit willen we echter wel op een duurzame manier: onder andere met aandacht voor energieverbruik, minder parkeren of meer groen. “Hoe gaaf zou het zijn om in Den Bosch een verticaal bos te realiseren” aldus raadlid René Vonk.

 

Beide moties werden aangenomen door de gemeenteraad!