Een beter toegankelijke gemeentelijke website met een gebarentolk

GroenLinks vindt dat in onze gemeente iedereen moet kunnen meedoen. En liefst zelfstandig alle informatie moet kunnen vinden die nodig is.

Bijvoorbeeld via de gemeentelijke website. Ook als hij of zij een auditieve beperking heeft.

Dat is nu helaas niet altijd het geval. Daarom vroeg GroenLinks of aan de website van de gemeente een doventolk kan worden toegevoegd.

Antoon van Rosmalen: “Voor dove en slechthorende burgers wordt de gemeente zo ineens een stuk toegankelijker. Ze hoeven nu zelf geen tolk meer in te schakelen om hun vraag te kunnen stellen.”

Een op de twaalf Nederlanders kan niet alles (meer) horen. Met de leeftijd neemt slechthorendheid toe. Tien- tot twaalfduizend medeburgers zijn doof of zwaar slechthorend en hebben voorzieningen nodig als een doventolk of ondertiteling.

In een aantal gemeenten zoals Ede, Leusden en Utrecht is aan de contactpagina van de gemeentelijke website een knop toegevoegd die via een videoverbinding rechtstreeks contact legt met een gebarentolk van Teletolk.

Tijdens kantooruren van het klantencontactcentrum van die gemeenten kan de dove of slechthorende bezoeker via gebarentaal of schriftelijk de gemeente een vraag stellen en direct antwoord krijgen via gebarentaal of chat.

Nederlandse gebarentaal is een echte taal, de moedertaal van veel doven medeburgers. Die kunnen dankzij het inschakelen van Teletolk gewoon als ieder andere inwoner communiceren met de gemeente.