Een duurzaam Den Bosch

Afgelopen Raad is het voorstel Duurzaam Den Bosch aangenomen. Hierin staan forse ambities om te komen tot een gezonde, schone en duurzame gemeente.

“Eindelijk hebben we als gemeente een heldere en ambitieuze visie om duurzaam te worden op alle terreinen”, aldus René Vonk.

 

“Goed voor mens, dier en milieu. Meer groen, een overgang naar duurzame mobiliteit, een circulaire economie en forse inzet op de energietransitie zijn slechts enkele van de ambities. Het is goed dat naast de visie ook er actieplannen zijn toegevoegd, zodat ook duidelijk is welke concrete maatregelen we op korte termijn nemen. De daad bij het woord!"

 

GroenLinks vroeg in de Raadsvergadering nog wel aandacht voor het meenemen van inwoners bij de energietransitie. Voor deze transitie is het van groot belang dat we onze inwoners hierin meenemen en enthousiast krijgen om mee te doen.

 

Hier worden door het college onder de #samen al goede stappen in gezet. Denk aan energiecoaches en het traject voor de visie energielandschap. Toch merkt GroenLinks dat er vaak nog zorgen leven over deze transitie.

 

Daarom diende GroenLinks samen met VVD, PvdA en SP een motie in die opriep om bij ieder voorstel de inwoners op een goede manier mee te nemen en enthousiast te krijgen voor een gezonde, schone en duurzame gemeente.