Zuid Willemsvaart
Zuid Willemsvaart

Een gevarieerd, toegankelijk en schoon Zuid Willemspark

Sinds de opening van het Maximakanaal varen er geen schepen meer door de binnenstad van Den Bosch. Behalve af en toe een plezierbootje. De stad heeft nu de kans om van het hele traject een nieuw groen waterpark te maken, vanaf Engelen tot de Dungense brug. Een Zuid Willemspark van 12 kilometer lang. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen maakte Buro Lubbers een prachtig inspiratiedocument.

GroenLinks is heel enthousiast over wat er straks allemaal mogelijk is op en aan de Zuid Willemsvaart. Nieuwe wandel en fietspaden, een watertaxi, recreatievaart, ligplaatsen voor woningboten, een plek voor ‘tiny houses’.

Esther de Ruiter: “Jammer alleen dat er voor een deel van die plannen nog geen geld is."

GroenLinks wil ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van het nieuwe Zuid Willemspark goed geregeld wordt. En kwam daarvoor met een amendement.

De partij maakt zich ook zorgen over de waterkwaliteit als fabrieken stroomopwaarts op de Zuid Willemsvaart mogen blijven lozen.

Esther de Ruiter vroeg met een motie aan het college van B&W daarover in gesprek te gaan met de provincie.