Esther de Ruiter speech

Een mooie begroting, ondanks slechte vooruitzichten

Esther de Ruiter: “Vorig jaar stemde GroenLinks in met het bestuursakkoord. De nieuwe coalitie nam zich voor om flink te investeren in duurzaamheid, schone mobiliteit, talentontwikkeling en betere zorg. Dat zagen we terug in de voorstellen voor de Voorjaarsnota. GroenLinks is blij dat die voorstellen nu één- op-één in deze begroting terugkomen.”

Deze week bespreekt de Bossche gemeenteraad de gemeentebegroting voor volgend jaar. In de commissie Bestuurszaken toonde onze fractievoorzitter zich positief hierover. Tegelijk constateerde zij met andere fracties dat misschien al begin volgend jaar de raad pijnlijke keuzes moet maken. “Maar we zien ook dat door het rijksbeleid onze meerjarenbegroting onder druk komt te staan. Ik hoop dat het kabinet bij zinnen komt en de gemeenten voldoende middelen krijgen om lokale taken ook uit te kunnen voeren: de zorg, energietransitie of invoering van de nieuwe Omgevingswet.” Extra aandacht vroeg Esther voor de groeiende groep daklozen, ook in onze gemeente.