Kansen voor de doorontwikkeling van het Design Museum. De laatste jaren trok het Design Museum veel bezoekers met spraakmakende tentoonstellingen. Vroeg of laat zou daarom vraag om een groter gebouw komen. Die komt nu iets eerder door het verzoek van het Noordbrabants Museum om de ruimte van het huidige Design Museum over te nemen om daar de collectie JFK Foundation ten toon te stellen..

Kansen voor het Noordbrabants  dat door de bruikleen van die collectie veel interessanter wordt voor bezoekers. Die krijgen zien straks daar werken uit bijna de hele Westerse kunstgeschiedenis. Bovendien verbetert bruikleenpositie van het museum

Kansen voor de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta en de Brede Binnenstad door naast het museum hier ongeveer 185 woningen te bouwen. En een evenementenplein en een vervangende parkeergarage aan te leggen.

Hebben wij dan geen kanttekeningen. Natuurlijk wel. We willen op deze plek het meest duurzame museum van Nederland circulair en biobased gebouwd.

Woningbouw hier betekent natuurlijk ook sociale woningbouw zodat de Muntel een echte gemengde wijk blijft. Iedereen kiest natuurlijk het liefst zelf het moment waarop hij wil verhuizen, niemand wenst  daar toe te worden gedwongen, ook al is het pas over een paar jaar. Ook de bewoners van het hofje op de Citadelhof niet. Maar op meer plaatsen in onze gemeente hebben woningbouwcorporaties oude huizen vervangen door duurzamere woningen geschikt voor meer mensen.  Het is aan Brabant Wonen en de gemeente samen met bewoners te kijken hoe die het beste terug kunnen komen op deze plek, desgewenst ook als groep.

Het gebied is ook in beeld voor een parkeergarage die straks de parkeergarage aan de Tolbrug vervangt zodat de binnenstad daar gezonder en groener kan worden. En straatparkeren in de Bossche Stasdelta overbodig maakt. Het lijkt ons logisch dat het haalbaarheidsonderzoek naar de plek van die garage tegelijkertijd meeloopt met het ontwerp voor het museum. ,

Veel kunstenaars hebben de afgelopen weken hun zorgen geuit over het gebrek aan atelierruimte. In het Bestuursakkoord is afgesproken een gebouw beschikbaar te stellen voor startende makers. We verwachten dat dit nog dit jaar lukt.