Eindelijk beginnen met de 30 km - binnenstadsring

GroenLinks wil een schone, leefbare, veilige en gezonde binnenstad. Ook een toegankelijke binnenstad natuurlijk: voor voetgangers, fietsers, de bus en de auto. Daar lag allang een heel mooi plan voor: de binnenstadsring waar auto-bestemmingsverkeer voortaan nog maar 30 km rijdt. GroenLinkswethouder Ufuk Kâhya gaat de komende jaren dit plan nu uitvoeren.

Nu het eerste deel: de weg langs de Zuidwillemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0. In goed overleg met bewoners en andere betrokkenen krijgt deze kanaalboulevard vorm. Niet met snelheidsremmende klinkers zoals eerst de bedoeling was. Bewoners aan de Zuidwillemsvaart vreesden geluidsoverlast en trillingen.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Onderzoek wees uit dat ze daar gelijk in hebben. Nu ligt er straks asfalt met aan allebei de kanten een roodgekleurde fietsstrook. Omdat asfalt sommige automobilisten verleidt tot te hard rijden komen er drie wegversmallingen. Zo wordt de ring een 30 km zone.”

Ook de parkeerplaatsen langs het kanaal blijven voorlopig. Want bewoners zijn natuurlijk nu niet van plan om massaal hun auto weg te doen. Maar die parkeerplaatsen kunnen gemakkelijk ook weer weg als er andere parkeergelegenheid komt en autodelen vanzelfsprekender wordt.
 

Wethouder Kâhya zou het liefst meteen beginnen natuurlijk. Maar een aantal broedende boerenzwaluwen zitten hem nog even in de weg. Die nestelen nu onder de Hekelbrug die versterkt moet worden. Dat werk is uitgesteld tot na het broedseizoen. Na herstel van de Hekelbrug kan dan begonnen worden aan de kanaalboulevard. Want het centrum moet tijdens de verbouwing wel bereikbaar blijven.