Via de thema’s Gezondheid, Opgroeien en talentontwikkeling, Participatie en daginvulling, Aanpak eenzaamheid, Wonen en zorg, Armoede en schulden en Werk en inkomen geeft dat elk kwartaal een goed beeld van de stand van zaken.

Klik voor het laatste Kwartaalbericht hieronder.