Ervaringsdeskundigen bij inkoop jeugdhulp en wmo

De gemeente zorgt dat jongeren die hulp nodig hebben die hulp krijgen. En dat iedereen die niet mee kan doen in de maatschappij de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Die hulp geeft de gemeente natuurlijk niet zelf. Met allerlei instellingen in stad en regio maakt de gemeente daar regelmatig (ook financiële) afspraken over.

GroenLinks vindt die afspraken niet alleen een zaak van ambtenaren en zorgaanbieders. Daarom kwam de fractie met een voorstel daar voortaan ervaringsdeskundigen bij te betrekken.

Antoon van Rosmalen: “De kennis van ervaringsdeskundigen voegt iets belangrijks toe aan de kennis van diverse professionals: beleidsmakers, hulpverleners of wetenschappers. Ervaringsdeskundigen hebben vaak gemakkelijker toegang tot de inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. En ze weten hoe die hulp in de praktijk uitpakt.”

Veel instellingen en ook sommige gemeenten maken al gebruik van ervaringsdeskundigheid. Dat wordt ook gemakkelijker omdat er steeds meer goed opgeleide ervaringsdeskundigen te vinden zijn.