In 1983 ging Esther naar het Malieveld om te demonstreren tegen kernwapens. Ze besloot op 18-jarige leeftijd te gaan stemmen op de PSP, op Andrée van Es, die haar inspireerde. Ze wilde zich inzetten voor een gezonde, groene en creatieve stad. Waar kwetsbare inwoners zorg krijgen die nodig is. Een groene en leefbare stad. Een stad die bruist van cultuur. Een stad waar inwoners de ruimte krijgen en te worden wie ze willen zijn.

In 2005 wilde Esther zich actief inzetten tegen de verharding van de samenleving. Ze werd actief voor GroenLinks Haarlem. Haar inzet heeft ze gecontinueerd in Den Bosch, waar ze sinds 2008 woont. Ze zat in het bestuur van de afdeling, de Groene werkgroep, de Permanente Campagne Commissie (PCC) en werd fractie-plus-lid.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november 2014, oordeelde de kandidatencommissie: “Esther de Ruiter op plaats 5 is een waardevolle volksvertegenwoordiger met oog voor het krachtenveld in en buiten de raad. Sterk op inhoud en een teamplayer die de onderlinge samenhang in de top vijf versterkt. Esther is sterk van de inhoud en heeft een goed oog voor de positie van een raadslid: volksvertegen­woordiger. Als de situatie zich voordoet, is Esther een volwaardig raadslid. Ze analyseert met oog voor het krachtenveld binnen en buiten de raad. Esther kent de gemeentelijke organisatie vanuit haar ambtelijke rol, dat is een toegevoegde waarde, zeker in een vrijwel nieuwe fractie. Esther is bereid om zich opbouwend en positief-kritisch in te zetten voor het geheel. Soms is zij wat bescheiden van aard, ze zal op het vlak van presentatie in de praktijk kunnen leren. In de combinatie met de eerste vier kandidaten is er prima evenwicht. Deze kandidaten kunnen veel van elkaar leren en zijn ook ten volle bereid dat te doen.”

Op 6 januari 2015 werden Ufuk, Patrick en Esther geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks Den Bosch. Antoon en René werden als commissielid benoemd.  Esther kreeg de portefeuilles duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en erfgoed. Zij haalde concrete successen op weg naar een duurzamer en groener ’s-Hertogenbosch. Van plastic-inzameling en “geef plastic de zak” tot windenergie en zonnepanelen, van fietspaden tot speelbos: Esther zocht altijd naar creatieve oplossingen, die bij voorkeur aanhaken bij initiatieven van Bosschenaren zelf en Bossche ondernemers.

Op 21 maart 2018 stond Esther op plek twee van onze kieslijst. GroenLinks trad na de verkiezingen toe tot het stadsbestuur: Ufuk werd wethouder en Esther fractievoorzitter in de Raad. Zij ontpopte zich als hoeder van de coalitie en besteedde mening uur aan het gladstrijken van rimpels. Daarmee bouwde ze veel krediet op bij de coalitiepartijen en wist ze politieke successen te behalen, zoals het quotum van 30% sociale huur bij nieuwbouw. Ook was ze initiatiefnemer van het plaatsen van Artikel 1 van de Grondwet op de muur in de nieuwe raadszaal: ,,Omdat we voor een gelijke behandeling voor iedereen en tegen discriminatie zijn.’’  Dat politieke journalisten, die vooral bezig zijn met beeldvorming en oneliners, haar in de media bedienden van slechte rapportcijfers zegt meer over die journalisten dan over de feitelijke daad- en slagkracht van Esther.

,,Na zestien jaar wordt het tijd voor een nieuwe generatie om zich in te zetten voor GroenLinks’’, aldus Esther bij de aankondiging van haar vertrek in augustus 2021. ,,Onder haar leiding is de Bossche afdeling van GroenLinks gegroeid naar het hoogste aantal leden sinds haar bestaan. We zijn haar dankbaar voor wat ze heeft betekend voor GroenLinks, voor de lokale politiek en de gemeente’', aldus Ufuk. Op 16 maart 2022 sloot Esther de lijst van GroenLinks ’s-Hertogenbosch op plek 50 en op 24 maart 2022 nam ze afscheid van de gemeenteraad. Het was haar laatste bijdrage aan GroenLinks ’s-Hertogenbosch.

Voor haar tomeloze inzet voor de afdeling en fractie wordt bij Esther bij haar afscheid Lid van verdienste van GroenLinks ’s-Hertogenbosch. Wij wensen haar veel plezier en succes toe in Bergen.