European Mobility Week ook in Den Bosch!

Deze week doet onze gemeente (op bescheiden wijze) mee aan de European Mobilty Week. Vorig jaar vroeg de fractie van GroenLinks hierom. In heel Europa is er deze week aandacht voor slimme en duurzame mobiliteit.

René Vonk: “Want meer mensen te voet, op de fiets of in de bus betekent immers  een schonere en gezonde (binnenstad) voor bewoners en bezoekers.”

Onze gemeente voert gelukkig al jaren een beleid om gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken.

Meedoen aan de European Mobilty Week is een mooie gelegenheid om daar nog eens de aandacht op te vestigen. En vooral om nog eens te laten zien waarom burgers en bedrijven daar veel voordeel bij hebben.

Daarom vroeg de fractie van GroenLinks vorig jaar of ook onze gemeente mee wilde doen.

Dit jaar is ’s-Hertogenbosch deelnemer. Op 18 en 21 september organiseert de gemeente samen met bedrijven op bedrijventerrein de Herven en de Brand een fietsevent. Werknemers van deze bedrijven kunnen een tijdlang een elektrische fiets uitproberen.

Een bescheiden deelname die volgend jaar wat GroenLinks betreft groter mag uitpakken. Door een weeklang sommige Bossche straten in te richten als leefstraat.