In Schotland besloot de regering kortgeleden om die producten gratis beschikbaar te stellen. Via wijkcentra en apotheken aan wie dat nodig heeft. In België willen politieke partijen dat voorbeeld volgen. Maar ook in Nederland is het probleem groot. Dat blijkt steeds uit onderzoek.

Producten gratis beschikbaar stellen zoals in Schotland is een oplossing, maar daar wil GroenLinks Den Bosch niet op wachten. Yeliz: “Samen met Quiet Den Bosch gaan we producten en geld inzamelen. Zodat we meisjes en vrouwen langdurig kunnen helpen.”

Meehelpen kan:

door een bedrag over te maken op rekeningnummer van Quiet Den Bosch NL72 RABO 0321 1840 92 t.n.v. Quiet Den Bosch o.v.v. maandverband

of door producten daar af te geven, Schilderstraat 33 (Bank van Leening).