Gemeente: zorg voor schone lucht!

Iedereen heeft recht op gezonde lucht zou je denken. Maar Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Mensen worden zo ziek of sterven eerder door het fijnstof en de stikstofdioxide in de lucht. Milieudefensie eiste daarom in kort geding dat de regering snel maatregelen neemt om de lucht schoner te maken.

 Dat vond de rechter ook, die gaf Milieudefensie gelijk. De regering beloofde met die maatregelen te komen.

GroenLinks vindt dat de gemeente daar niet op hoeft te wachten. Daarom diende onze fractie (samen met andere partijen) de laatste raadsvergadering een motie in.

Esther de Ruiter: ”Het college kan nu alvast bekijken wat de gemeente zelf kan doen om de luchtkwaliteit hier te verbeteren. En met voorstellen daarvoor naar de gemeenteraad komen.”

De motie werd aangenomen.