VNG
VNG

GroenLinks verbaasd over lobby tegen Wet Open Overheid

De fracties van GroenLinks in Brabantse gemeenteraden zijn verbaasd over de lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die 19 april jl. in de Tweede Kamer is aangenomen. De fracties willen weten of de VNG dat met medeweten en met instemming van het College van B&W doet.

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan van Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daar-naast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaar Bestuur.
 
In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om die actief bij de Eer-ste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. De GroenLinks fracties van ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Breda, Helmond en Waalwijk stellen hierover schriftelijke vragen aan de Colleges van B&W.