GroenLinks wil groener bermbeheer

Raadslid René Vonk heeft het Bossche College schriftelijke vragen gesteld met als doel groenere bermen in en rondom de stad. We vinden ecologisch bermbeheer belangrijk, omdat het essentiële ruimte biedt aan insecten.

GroenLinks vraagt hiermee aan het college of het huidige bermbeheer voldoet aan de eisen van het keurmerk Kleurkeur van Groenkeur om het bermbeheer te conformeren aan de eisen van dit keurmerk. Ook zouden we graag zien dat er in aanbestedingsprocedures rekening wordt gehouden met ecologische bermen en bermbeheer door het keurmerk mee te laten wegen. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven en door de instelling van het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd. Belangrijke uitgangspunten van het keurmerk zijn bijvoorbeeld: 

  • Bermen en groenstroken worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
  • Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden, waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar.
  • Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, compost of andere gebiedsvreemde organische materialen.