Huizen

GroenLinks zorgt voor 1.000 extra sociale huurwoningen

De groep mensen die zijn aangewezen op sociale huurwoningen stijgt namelijk de komende tien jaar en met deze aantallen zouden honderden mensen geen woonplek meer vinden in onze gemeente. Met succes! Gisteren is ons amendement op de woonvisie aangenomen met als resultaat: minimaal 3.500 extra sociale huurwoningen, waarvan woningcorporaties 500 extra woningen op eigen gronden realiseren. Dit brengt de teller voor het woningbouwprogramma naar 10.500 extra woningen tot 2030. GroenLinks maakt het verschil!

De originele woonvisie van de gemeente 's-Hertogenbosch zou de komende tien jaar slechts minimaal 2.500 sociale huurwoningen opgeleverd hebben. Dit vonden wij voor een woningbouwprogramma met 10.000 extra woningen in de komende tien jaar te weinig gezien de uitdagingen waar we op de woningmarkt voor staan. Daarom zijn we in gesprek gegaan met wonincorporaties en hebben we ons binnen de coalitie en in de gemeenteraad hard gemaakt voor meer sociale woningen.

Daarmee is tijdens de Raad van 9 juni de woonvisie voor de komende 10 jaar vastgesteld. Uitgangspunt voor GroenLinks hierbij is, dat alle inwoners gezond, duurzaam en betaalbaar kunnen wonen. Veel van deze uitgangspunten vinden we terug in de woonvisie. Een woonvisie waarin de gemeente de regie pakt. Bijvoorbeeld als het gaat bij verduurzaming en klimaat adaptief- en natuurinclusief bouwen. Maar ook als het gaat om de realisatie van tijdelijke woningen om de acute nood op de woningmarkt te verlichten en mensen die écht klem zitten een plek kunnen vinden.

De woningmarkt is enorm overspannen. Met name mensen die afhankelijk zijn van de goedkopere woningen zitten vaak klem. Studenten, starters, mensen met een laag inkomen. We zijn dan ook blij dat met deze woonvisie de gemeente de regie pakt en er meer goedkope woningen gerealiseerd gaan worden, bijvoorbeeld door de rode loper uit te leggen voor projecten met meer dan 50% betaalbare woningen. Maar ook door samen met corporaties en projectontwikkelaars te zoeken naar nieuwe manieren om meer woningen te realiseren.

Ook het stimuleren van doorstroming is van essentieel belang. Doorstroming van mensen die een grotere en duurdere woning willen, maar die simpelweg niet kunnen vinden of de doorstroming van mensen die in een zogenaamde 'niet-passende' woningen wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleenstaande in een eensgezinswoning. Door ook in die categorie meer woonaanbod te creëren helpt zeker om goedkopere, passende woningen beschikbaar te krijgen voor mensen die deze echt nodig hebben. Woningen splitsen in kleinere eenheden die beter aansluiten bij de wensen van huidige woningzoekenden. Dergelijke woningen staat ook in het buitengebied. Een amendement om dit mogelijk te maken is mede door GroenLinks ingediend en aangenomen.

Toch is dit alles niet genoeg. Er zal fors meer gebouwd moeten worden door onder meer woningcorporaties om zoveel mogelijk goedkopere woningen te bouwen. GroenLinks heeft dus zowel binnen de coalitie als bij de oppositie steun gekregen om het percentage sociale huur te verhogen naar minimaal 30% en is het aandeel dure woningen verlaagd. Bovendien is mede door onze steun een amendement aangenomen om de ambitie op het aantal sociale woningen nog verder te verhogen. Dit doen we door corporaties te vragen 500 extra woningen te realiseren op eigen grond, bijvoorbeeld via sloop/nieuwbouw en splitsing van woningen. Hier lopen nu al pilots mee en we zien graag dat hier een extra slag in geslagen wordt. We nodigen de wethouder ook uit om als het lukt ook volop gebruik te maken van het woord: minimaal 30%. Corporaties geven aan nu extra te kunnen investeren. Laten we die kansen dan ook vooral pakken!