GroenLinksfractie bezoekt veelzijdig Paleiskwartier

Elke maand bezoekt de GroenLinksfractie een buurt of wijk in de gemeente 's-Hertogenbosch.
 

Afgelopen vrijdag bezochten we het Paleiskwartier, een wijk met bewoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

 

Daar spraken we met de vereniging Paleiskwartier Wijkbelangen en waren we te gast bij de ZLTO, de vereniging van boeren en tuinders. Tenslotte hoorden we hoe het staat met het elektrisch deelvervoer. Esther de Ruiter en Antoon van Rosmalen fietsten samen naar het Paleiskwartier. Andere fractieleden bleken onverwacht verhinderd.

 

In het Infocentrum van het Paleiskwartier spraken we met Sacha Wijmer en Hermie van Ommeren van de vereniging Paleiskwartier Wijkbelangen. Over de activiteiten van de vereniging, de ontwikkeling van het Paleiskwartier en de verkeersproblemen.

 

En over oplossingen natuurlijk. Gebruik van het transferium voor bewoners en bezoekers aan het Paleiskwartier (langzamerhand immers ook een deel van het centrum) en het verkeerstunneltje van Willemspoort naar het Jeroen Boschziekenhuis. Als de gemeente dat opknap ontstaat een mooie, betere en inclusieve langzaam verkeersverbinding naar het ziekenhuis voor fietsers, voetgangers en bijvoorbeeld scootmobielgebruikers.

 

Binnenkort bestaat het Paleiskwartier 25 jaar. Samen met inwoners van Boschveld wordt er daarom gewerkt aan Musical Pleisketier. een musical over het wel en wee in deze buurten achter het centraal station ‘s-Hertogenbosch.

 

Hidde Hoetink vertelde kort en helder wat de ZLTO doet voor de ruim 14 duizend leden in Zeeland, Noord Brabant en Zuid Gelderland. Hoe de vereniging boeren helpt een tooekomst uit te stippelen voor hun bedrijf. Ondanks de druk van bijvoorbeeld afnemers en financiers, de veranderende milieueisen van de provincie en de verwachtingen van burgers op het platteland.

 

En welke visie er ligt onder de leus die de organisatie voert: Boeren hebben een oplossing. ‘Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving.’ Een goed gesprek wat ons stimuleert om binnenkort eens te gaan praten met de lokale ZLTO-afdeling Oss-den Bosch.

 

Tenslotte melden we ons bij het kantoor van Brabant water waar Marc Graetz van Paleiskwartier Elektrisch ons alles wist te vertellen van de groei van het elektrisch deelvervoer (auto’s en fietsen ) tot Mobility as a Service. Over de samenwerking met vergelijkbare stichtingen in Brabant en hoe door gebruik van de software van GoodMoovs het voor bedrijven en bewoners heel gemakkelijk wordt om de deelvoertuigen te gebruiken.

 

Gesprekken met de Blb, de bewonersvereniging van de Bossche Binnenstad, en Hartje ’s-Hertogenbosch, de ondernemersvereniging van het centrum staan gepland om ook binnen de stadswallen het elektrisch deelvervoer uit te rollen.