René Vonk: “GroenLinks wil een zo groen en duurzaam mogelijk bedrijventerrein. Dat betekent vooral een plek voor duurzame en circulaire bedrijven op Heesch West. Bedrijven die een groene economie versterken.”

Dat betekent wat GroenLinks betreft minder grootschalige logistiek. “We willen geen grote lelijke dozen in het landschap. We zien graag meer ruimte voor duurzame bedrijven uit de buurt. Daarom kwamen we met andere partijen met een voorstel het beleidsplan te veranderen.”

Er komen steeds meer logistieke bedrijven in Nederland mensen kopen steeds meer via internet.

Als zulke bedrijven zich op Heesch West vestigen dan ziet GroenLinks graag dat: 1. die passen in het landschap, 2. die een band hebben met de lokale economie 3. Ze duurzaam gebouwd worden – bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak.

Daarnaast wil GroenLinks dat omwonenden zo goed mogelijk betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Samen met inwoners maken we de gemeente groener en duurzamer.