Hoopvol, opgewekt en vastberaden verder

Het kon nog net, een nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari, van GroenLinks bij Da Silva. Fractievoorzitter Esther de Ruiter schetste in haar nieuwjaarstoespraak kort wat fractie en wethouder al bereikten en hoe we de komende twee jaar verder gaan, op weg naar een groen en sociaal ‘s-Hertogenbosch, ondanks slechtere financiële vooruitzichten.

Beste vrienden, partijgenoten en andere belangstellenden,
 

Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze avond. We gaan er een gezellige avond van maken met de mogelijkheid om weer eens met elkaar bij te praten en heel veel muziek.

Ik wens jullie allereerst allemaal een prachtig en gezond 2020!

Ik ben blij dat we vanavond bij Da Silva te gast kunnen zijn, hier op de Tramkade tijdens het Rauwkostfestival. GroenLinks draagt zoals bekend het experiment op het oude terrein van de Heus al vanaf het begin een heel warm hart toe. Het is heel inspirerend om te zien wat hier allemaal mogelijk wordt, aan deze kant van het terrein en bij het Werkwarenhuis hiernaast.

Misschien soms niet zo snel als alle betrokkenen en belangstellenden graag zien, maar we zijn per slot van rekening pas halverwege de tijd die het experiment gegund is. De komende vijf jaar kunnen er hier nog heel veel mooie dingen gebeuren. Zaken die vast straks ook een permanente plek gaan vinden op de Kop van het Zand.

Conceptenbouwers en Werkwarenhuis zijn nu aan de Tramkade halverwege. En zij niet alleen, dat geldt natuurlijk ook voor onze wethouder en de GroenLinksfractie. Ook deze raadsperiode is immers bijna alweer half voorbij.

Halverwege: wat bereikt?

Bijna twee jaar geleden begonnen we aan coalitieonderhandelingen om een aantal zaken voor elkaar te krijgen. We voerden campagne voor een schone, gezonde toekomstbestendige gemeente waar iedereen een plek kan vinden, zijn of haar talent kan ontwikkelen en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is, nu en in de toekomst.

We sloten een bestuursakkoord met plannen voor duurzame mobiliteit, een energietransitie die ’s-Hertogenbosch in 2050 energieneutraal maakt, uitbreiding van bomen en groen in wijken en dorpen, goed onderwijs – m.n. een sterk vmbo en aansprekend jeugd- en jongerenwerk.

Daar heeft onze wethouder het afgelopen jaar hard aan gewerkt: bijvoorbeeld aan dat sterk vmbo – we hebben als maatschappij straks die goedopgeleide technische mannen en vrouwen hard nodig om alle noodzakelijke veranderingen ook echt vorm te kunnen geven.

Dankzij de geplande nieuwbouw en vernieuwbouw van Maerlant en een nauwere samenwerking met het Helicon krijgen de vmbo-leerlingen straks meer kans om een toekomstgerichte opleiding te volgen, een die bij hen past en waarbij ze halverwege toch nog van richting kunnen veranderen omdat hun talent of interesse toch anders ligt als zij eerder op twaalfjarige leeftijd dachten.

Met de aanleg van de binnenstadsring wordt binnenkort begonnen, de raad neemt volgende week het actieplan duurzame mobiliteit aan, eerder ging een meerderheid akkoord met een voorstel voor de plaatsing van duizenden laadpalen en een grote gratis fietsenstalling in het Gasthuiskwartier. De problemen die jarenlang terugkwamen met het parkeerfonds zijn eindelijk duurzaam opgelost.

 

Hoe nu verder?

Bijna twee jaar geleden begonnen we enthousiast aan deze collegeperiode. Er was immers geld om een aantal mooie plannen uit te voeren. Inmiddels is het financiële klimaat fors verslechterd. Het desastreuze beleid van de rijksoverheid leidt ertoe dat alle gemeenten moeten bezuinigingen. En dat terwijl het rijk zelf miljarden overhoudt. Ook in ’s-Hertogenbosch gaan we bezuinigen – al lijkt het bedrag voorlopig nu nog enigszins mee te vallen.

Binnenkort begint de discussie daarover in de gemeenteraad. Wat GroenLinks betreft blijven de investeringen op het gebied van duurzaamheid en groen, maar ook die op het gebied van welzijn en cultuur overeind staan.

Want ook in Den Bosch geldt wat ik deze week van een Amsterdamse bestuurder hoorde: ‘Het talent is eerlijk over de stad verdeeld, de kansen nog niet’. * En daar leggen we ons als GroenLinks natuurlijk niet bij neer.

Ook in tijd van bezuinigingen blijven we als fractie alert op mogelijkheden om soms met geld van anderen de gemeente groener te maken, zoals door aan te dringen op tijd geld aan te vragen bij het IVN voor kleine bosjes (tiny forests), blijven we aandringen dat iedereen mee kan doen, ook als hij of zij een handicap heeft en zoeken we naar mogelijkheden om de nieuwe cultuurnota echt vorm te geven, zodat ‘cultuurstad van het Zuiden’ meer dan een slogan blijft.

 

Hoopvol en opgewekt doorgaan

We weten langzamerhand dat politiek vaak een kwestie is van opgewekt stug volhouden en soms van veel geduld hebben. En dat heeft onze partij gelukkig bij uitstek: Zin in de toekomst, bij voor en tegenspoed, blijven we werken aan een groene en sociale politiek, met andere partijen in de stad en betrokken inwoners.

Lang waren we bijvoorbeeld vrijwel de enige partij die elk jaar opnieuw een meldpunt vuurwerkoverlast opende in december. Telkens vroegen we om een verbod op consumentenvuurwerk rond oud en nieuw vanwege de enorme overlast voor mensen en dieren en de enorme schade.

Dit jaar kregen we gelukkig gezelschap van steeds meer partijen, burgemeesters, politieagenten en andere hulpverleners. Voor het nieuwe jaar hoop ik dat er eindelijk een vuurwerkverbod komt. Als het niet landelijk komt, dan willen we het lokaal proberen te regelen.

Heel veel geduld moeten de Bosschenaren ook hebben als het bijvoorbeeld gaat om de bouw van een nieuw Theater aan de Parade. Daarom ben ik blij met krantenberichten van de laatste tijd: niet alleen is er een aannemer gevonden, er worden ook afspraken gemaakt waar we voorstellingen kunnen zien tijdens sloop en vernieuwbouw en bleek de welstandscommissie enthousiast over het ontwerp van het nieuwe theater.

 

Tot slot nog kort twee dingen:

Allereerst een oproep om mee te doen aan de GroenLinks academie. Onder de bezielende leiding van oud-wethouder Bart Eigeman starten we vanaf 5 maart met een cursus gemeentepolitiek. Je kunt je via onze website hiervoor opgeven, doe het snel voor er geen plek meer is.

En natuurlijk een is een bedankje aan de organisatie van deze avond op zijn plaats.

Nogmaals: allemaal een gezond en gelukkig nieuw jaar gewenst.

 

* Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West in het Parool, 19 januari 2020: 'Het talent is eerlijk over de stad verdeeld, de kansen nog niet`'