Aan de slag als gemeente samen met het onderwijs, sportclubs, culturele instellingen en natuurlijk de ouders. Samen talent zien en ontwikkelen, zodat iedereen echt gelijke kansen krijgt.

Want talenten zijn gelijk verdeeld over de wijken in onze stad en de dorpen, de kans die te ontwikkelen nog niet. Dat moet anders: ‘Ik geloof er niet in dat er kansarme kinderen zijn."

Het hele interview vind je in de bijlage