Leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking of die naar een school moeten die ver uit de buurt ligt. Die gaan elke dag naar school in de bekende busjes. Maar sommige kinderen kunnen dat misschien best zelf, met de fiets of de bus. Zelf reizen geeft ze meer zelfvertrouwen en meer mogelijkheden voor later: op weg naar een andere school of naar hun werk.

“Daarom gaan we onderzoeken wat leerlingen nodig hebben om zelf naar school te kunnen gaan. Samen met de ouders natuurlijk. Voor leerlingen voor wie zelfstandig reizen niet mogelijk is blijft het leerlingenvervoer. Ouders hoeven dat voortaan niet elk jaar opnieuw te regelen.”

Yeliz Dogan: “Fijn dat de gemeente voortaan uitgaat van ieders mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dat draagt echt bij aan talentontwikkeling!”