Liever een evenement zonder vuurwerk

In onze gemeente is altijd wel wat te doen. Soms zitten evenementen elkaar daarbij in de weg: twee evenementen willen op hetzelfde weekend of op dezelfde plek. Of bewoners vinden dat zij hun portie overlast al wel gehad hebben die maand. Daarom kwam het college van B&W met een voorstel evenementenbeleid. Met daarin een aantal criteria om voortaan te kunnen kiezen.

Zijn er straks twee evenementen waaruit gekozen moet worden dan kijkt de gemeente bijvoorbeeld of het een gratis evenement is, het op jongeren is gericht of duurzaam georganiseerd. Zo’n evenement krijgt de voorkeur en krijgt een plaatsje op de evenementenkalender.

Lonneke van Grunderbeek: “GroenLinks is natuurlijk blij met de aandacht voor duurzaamheid. Maar juist als de Bossche Groenen zagen we dit nieuwe beleid ook als een mooie kans om het gebruik van vuurwerk bij evenementen te ontmoedigen.”

Vuurwerk vervuilt enorm, is slecht voor het dierenwelzijn en schadelijk voor de gezondheid van sommige inwoners. Samen met De Bossche Groenen stelden wij voor om een extra criterium toe te voegen: afzien van het gebruik van vuurwerk.

Dit amendement werd afgelopen raadsvergadering aangenomen en wordt aan de lijst toegevoegd.